CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIÊT BỊ MINH HUY

Địa chỉ: Số nhà G2-KTT Viện Khoa Học Nông Nghiệp, Xã Vĩnh Quỳnh , Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Email: thietbiminhhuy@gmail.com

Số điện thoại: 0911.223.854

Đăng ký ngay

0338.293.030

0911.223.854