Máy Bóc Vỏ Hạt Sen Tươi (MHNS-C03)

Máy Bóc Vỏ Hạt Sen Tươi (MHNS-C03)

  • Năng suất: 40~60 kg/ngày
  • Đường kính hạt: 14 – 21 mm
  • Kích thước: 460 x 300 x 130 mm
  • Bảo hành: 6 tháng

0338.293.030

0911.223.854