Máy Đánh Bóng Viên Nang (MHND-C07)

Máy Bao Viên BY-1250 (MHND-C06)

Máy Bao Viên Thuốc BY-1000 (MHND-C05)

Máy Bao Viên Thuốc BY-800 (MHND-C04)

Máy Bao Viên Thuốc BY-600 (MHND-C03)

Máy Bao Viên Thuốc BY-400 (MHND-C02)

Máy Bao Viên Thuốc BY-300 (MHND-C01)

Máy Đánh Bóng Viên Nang (MHND-C07)

-    Model: MHND-C07
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 250W
-    Năng suất: 3000 – 7000 viên/h
-    Kích thước: 950 x 400 x 1100 mm
-    Trọng lượng: 45 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên BY-1250 (MHND-C06)

  • Điện áp: 380V
  • Công suất động cơ: 2200W
  • Công suất trong nồi: 4000W
  • Đường kính nồi: 1250 mm
  • Năng suất: 80 - 1500 kg/lần
  • Tốc độ quay: 28 vòng/ phút
  • Kích thước: 1380 x 1250 x 1650 mm
  • Trọng lượng: 350 Kg
  • Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên Thuốc BY-1000 (MHND-C05)

-    Model: MHND-C05
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1.1 KW
-    Đường kính nồi: 1000 mm
-    Năng suất: 50 - 60 KG/h
-    Kích thước:1100 x 1000 x 1560 mm
-    Trọng lượng: 220 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên Thuốc BY-800 (MHND-C04)

-    Model: MHND-C04
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1,1 KW
-    Đường kính nồi: 800 mm
-    Năng suất: 30-40 kg/h
-    Kích thước: 1000 x 800 x 1430 mm
-    Trọng lượng: 204 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên Thuốc BY-600 (MHND-C03)

-              Model: MHND-C03

-              Điện áp: 220V

-              Công suất: 750 W

-              Đường kính nồi: 600 mm

-              Năng suất: 5 - 15 kg/mẻ

-              Tốc độ quay: 40 vòng/phút

-              Kích thước: 805 x 600 x 1210 mm

-              Trọng lượng: 115 kg

-              Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên Thuốc BY-400 (MHND-C02)

-    Model: MHĐG-C02
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 370 W
-    Đường kính nồi: 400 mm
-    Năng suất: 2 – 5 kg/mẻ
-    Tốc độ quay: 46 vòng/phút
-    Kích thước: 485 x 585 x 810 mm
-    Trọng lượng: 70 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Bao Viên Thuốc BY-300 (MHND-C01)

-    Model: MHND-C01
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 370 W
-    Đường kính nồi: 300 mm
-    Năng suất: 1 – 3 kg/mẻ
-    Tốc độ quay: 46 vòng/phút
-    Kích thước: 485 x 585 x 766 mm
-    Trọng lượng: 65 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854