Máy Nghiền Dược Liệu 60C (MHLB-A09)

ĐẶT MUA

Máy Nghiền Dược Liệu MDG-19 (MHLB-A02)

ĐẶT MUA

Máy Nghiền Dược Liệu WF-18 (MHLB-A01)

ĐẶT MUA

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b4 (MHND-F04)

ĐẶT MUA

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b2 (MHND-F03)

ĐẶT MUA

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B4 (MHND-F02)

ĐẶT MUA

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B2 (MHND-F01)

ĐẶT MUA

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 20 lít (MHND-E06)

ĐẶT MUA

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 13 Lít (MHND-E05)

ĐẶT MUA

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 8 Lít (MHND-E04)

ĐẶT MUA

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 3 Nồi (MHND-E03)

ĐẶT MUA

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 2 Nồi (MHND-E02)

ĐẶT MUA

Máy Nghiền Dược Liệu 60C (MHLB-A09)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2.2 Kw
-    Năng suất: 5 – 40 kg/h
-    Tốc độ: 4500 vòng/phút
-    Độ mịn: 30 – 120 mesh
-    Kích thước: 645 x 263 x 530 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Nghiền Dược Liệu MDG-19 (MHLB-A02)

-    Điện áp: 380V
-    Công suất: 3 KW
-    Năng suất: 5 – 40 kg/h
-    Kích thước đầu vào lớn nhất: 6 mm
-    Số vòng: 4500 vòng/ phút
-    Kích thước máy: 500x 520 x 720 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Nghiền Dược Liệu WF-18 (MHLB-A01)

-    Điện áp: 220/380V
-    Công suất: 2.2 KW
-    Tốc độ: 4500 vòng/phút
-    Năng suất: 5 – 60 kg/h
-    Kích thước đầu vào: 6 mm
-    Kích thước máy: 500 x 600 x 1000 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b4 (MHND-F04)

 • Điện áp: 110V-60Hz
 • Khổ giấy tối đa: 210 * 700mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ gấp: 80m/ phút
 • Kích thước máy: 1020 * 430 * 580mm
 • Trọng lượng: 38kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b2 (MHND-F03)

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Khổ giấy tối đa: 210 * 420mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ gấp: 80m/ phút
 • Kích thước khổ giấy tối đa: 540 * 510 *530mm
 • Kích thước máy: 1020 * 425 * 530mm
 • Trọng lượng: 30kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B4 (MHND-F02)

 • Điện áp: 220V
 • Cống suất: 70 W
 • Số nếp gấp: 4
 • Khổ giấy tối đa: 310 x 700 mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 x 70 mm
 • Tốc độ tối đa: 80m/phút
 • Kích thước máy: 1080 x 530 x 580 mm
 • Kích thước đóng gói: 640 x 565 x 840 mm
 • Trọng lượng: 45 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B2 (MHND-F01)

 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Khổ giấy tối đa: 310 * 700mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ đóng: 80m/ phút
 • Kích thước máy: 1050*525*505mm
 • Trọng lượng máy: 35kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 20 lít (MHND-E06)

 • Dung tích: 20 Lít
 • Công suất: 2000W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 360*430*700mm
 • Trọng lượng: 18.5kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 13 Lít (MHND-E05)

 • Dung tích: 13 Lít
 • Công suất: 1300W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 330*405*550mm
 • Bảo hành: 12 tháng

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 8 Lít (MHND-E04)

 • Dung tích: 8 Lít
 • Công suất: 1300W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 330*405*550mm
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 3 Nồi (MHND-E03)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 6300 W
 • Dung tích nồi: 20.000 ml x 3
 • Chiều rộng màng : 100 mm
 • Cỡ túi: 100 x 150 mm
 • Năng suất: 7-8 túi/phút
 • Kích thước: 1450 x 530 x 1150 mm
 • Trọng lượng: 165 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 2 Nồi (MHND-E02)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 4.5kW
 • Dung tích nồi: 20.000 ml x2
 • Đóng gói: 50 – 250 ml
 • Năng suất: 8 túi/phút
 • Kích thước: 1000 x 500 x 1200 mm
 • Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854