Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b4 (MHND-F04)

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b2 (MHND-F03)

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B4 (MHND-F02)

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B2 (MHND-F01)

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b4 (MHND-F04)

 • Điện áp: 110V-60Hz
 • Khổ giấy tối đa: 210 * 700mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ gấp: 80m/ phút
 • Kích thước máy: 1020 * 430 * 580mm
 • Trọng lượng: 38kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-9b2 (MHND-F03)

 • Điện áp: 220V-50Hz
 • Khổ giấy tối đa: 210 * 420mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ gấp: 80m/ phút
 • Kích thước khổ giấy tối đa: 540 * 510 *530mm
 • Kích thước máy: 1020 * 425 * 530mm
 • Trọng lượng: 30kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B4 (MHND-F02)

 • Điện áp: 220V
 • Cống suất: 70 W
 • Số nếp gấp: 4
 • Khổ giấy tối đa: 310 x 700 mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 x 70 mm
 • Tốc độ tối đa: 80m/phút
 • Kích thước máy: 1080 x 530 x 580 mm
 • Kích thước đóng gói: 640 x 565 x 840 mm
 • Trọng lượng: 45 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Gấp Toa Thuốc ZE-8B2 (MHND-F01)

 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Khổ giấy tối đa: 310 * 700mm
 • Khổ giấy tối thiểu: 50 * 70mm
 • Trọng lượng giấy: 40-125g
 • Tốc độ đóng: 80m/ phút
 • Kích thước máy: 1050*525*505mm
 • Trọng lượng máy: 35kg
 • Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854