Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 20 lít (MHND-E06)

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 13 Lít (MHND-E05)

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 8 Lít (MHND-E04)

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 3 Nồi (MHND-E03)

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 2 Nồi (MHND-E02)

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 1 Nồi (MHND-E01)

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 20 lít (MHND-E06)

 • Dung tích: 20 Lít
 • Công suất: 2000W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 360*430*700mm
 • Trọng lượng: 18.5kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 13 Lít (MHND-E05)

 • Dung tích: 13 Lít
 • Công suất: 1300W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 330*405*550mm
 • Bảo hành: 12 tháng

Nồi Sắc Thuốc Dùng Điện 8 Lít (MHND-E04)

 • Dung tích: 8 Lít
 • Công suất: 1300W
 • Điện áp: 220V
 • Kích thước máy: 330*405*550mm
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 3 Nồi (MHND-E03)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 6300 W
 • Dung tích nồi: 20.000 ml x 3
 • Chiều rộng màng : 100 mm
 • Cỡ túi: 100 x 150 mm
 • Năng suất: 7-8 túi/phút
 • Kích thước: 1450 x 530 x 1150 mm
 • Trọng lượng: 165 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 2 Nồi (MHND-E02)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 4.5kW
 • Dung tích nồi: 20.000 ml x2
 • Đóng gói: 50 – 250 ml
 • Năng suất: 8 túi/phút
 • Kích thước: 1000 x 500 x 1200 mm
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sắc Thuốc Đóng Gói 1 Nồi (MHND-E01)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 2700 W
 • Dung tích nồi: 20.000 ml
 • Đóng gói: 50 – 250 ml
 • Năng suất: 7 túi/phút
 • Kích thước: 620 x 580 x 1200 mm
 • Trọng lượng: 80 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854