Máy Sàng Rung 1000-2S Inox (MHND-A07)

Máy Sàng Rung 1000-2s (MHND-A06)

Máy Sàng Rung 800-2S inox (MHND-A05)

Máy sàng rung 800 - 2s (MHND-A04)

Máy Sàng Rung 600-2S Inox (MHND-A03)

Máy Sàng Rung 600-2s (MHND-A02)

Máy Sàng Rung MH-450 (MHND-A01)

Máy Sàng Rung 1000-2S Inox (MHND-A07)

 • Mắt sàng: 1 mm
 • Đường kính sàng: 1000mm
 • Đường kính phễu ra: 150mm
 • Chất liệu máy: Inox
 • Số tầng: 3
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sàng Rung 1000-2s (MHND-A06)

 • Mắt sàng: 1 mm
 • Đường kính sàng: 1000mm
 • Đường kính phễu ra: 150mm
 • Số tầng: 3
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sàng Rung 800-2S inox (MHND-A05)

 • Mắt sàng: 1 mm
 • Đường kính sàng: 800mm
 • Đường kính phễu ra: 150mm
 • Chất liệu máy: Inox
 • Số tầng: 3
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy sàng rung 800 - 2s (MHND-A04)

 • Mắt sàng: 1 mm

 • Đường kính sàng: 800mm

 • Đường kính phễu ra: 150mm

 • Số tầng: 3

 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sàng Rung 600-2S Inox (MHND-A03)

 • Mắt sàng: 1 mm
 • Đường kính sàng: 600mm
 • Đường kính phễu ra: 130mm
 • Chất liệu máy: Inox
 • Số tầng: 3
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sàng Rung 600-2s (MHND-A02)

 • Mắt sàng: 1 mm
 • Đường kính sàng: 600mm
 • Đường kính phễu ra: 130mm
 • Số tầng: 3
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Sàng Rung MH-450 (MHND-A01)

 • Điện áp: 380V/50HZ
 • Công suất: 250W
 • Mắt sàng: 1 mm
 • Tốc độ định mức (vòng/phút):  1460 vòng/ phút
 • Kích thước: 450 × 550 × 630 mm
 • Trọng lượng: 40 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854