Máy Dán Màng seal Tự Động Khổ 140 mm (MHĐG-I12)

Máy Dán Màng seal Tự Động Công Suất Lớn (MHĐG-I11)

Máy Dán Màng seal Thủ Công DGYF-500B (MHĐG-I10)

Máy Dán Màng Seal Tự Động WX-2500 (MHĐG-I09)

Máy Dán Màng Seal Tự Động GLF-1800 (MHĐG-I08)

Máy Dán Màng Seal Cầm Tay 800B (MHĐG-I07)

Máy Dán Màng Seal 500C (MHĐG-I05)

Máy Dán Màng Seal LGYF-2000AX (MHĐG-I03)

Máy Dán Màng Seal LX-6000 (MHĐG-I01)

Máy Dán Màng Seal Cầm Tay 800A (MHĐG-I06)

Máy Dán Màng Seal 500A

Máy Dán Màng seal Tự Động Khổ 140 mm (MHĐG-I12)

 • Công suất: 2100W
 • Đường kính miệng: 15-60mm và 50-140mm
 • Chiều cao chai: 20 - 400mm
 • Kích thước: 780*800*1250 mm
 • Trọng lượng: 50kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng seal Tự Động Công Suất Lớn (MHĐG-I11)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 8 Kw
 • Năng suất: 60 – 100 sp/phút
 • Đường kính seal: 20 – 80 mm
 • Kich thước: 400 x 460 x 1240 mm
 • Trọng lượng: 30 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng seal Thủ Công DGYF-500B (MHĐG-I10)

 • Model: DGYF-500B
 • Tốc độ: 10 – 30 sp/ phút
 • Đường kính miệng chai: 15 -38mm
 • Trọng lượng: 5kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal Tự Động WX-2500 (MHĐG-I09)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2500 W
-    Đường kính seal: 60 – 120 mm
-    Kích thước: 1500 x  640  x 2150 mm
-    Trọng lượng: 100 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal Tự Động GLF-1800 (MHĐG-I08)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1800 W
-    Đường kính seal: 50 -120 mm
-    Chiều cao chai: 20 – 280 mm
-    Tốc độ băng tải: 0 – 12.5 m/phút
-    Năng suất: 20 – 50 sp/phút
-    Kích thước: 900 x 450 x 500 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal Cầm Tay 800B (MHĐG-I07)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 800 - 1200 W
-    Đường kính seal: 20 – 130 mm
-    Kích thước: 170 x 230 mm
-    Trọng lượng: 1 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal 500C (MHĐG-I05)

– Model: MHĐG-I03

– Điện áp: 220V/50HZ

– Công suất: 600 - 1000 W

– Đường kính seal tối đa: 13cm

– Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal LGYF-2000AX (MHĐG-I03)

-    Model: MHĐG-I03
-    Điện áp: 220V/50hz
-    Công suất: 2000W
-    Đường kính tối đa: 10 mm
-    Kích thước: 1150 x 560 x 400 mm
-    Trọng lượng: 50 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal LX-6000 (MHĐG-I01)

-    Model: MHĐG-I01
-    Điện áp: 220V/50Hz
-    Đường kính sản phẩm: 20 – 80 mm
-    Chiều cao sản phẩm: 20 – 300 mm
-    Tốc độ băng tải: 0 – 10 m/s
-    Tải trọng tối đa: 3 kg
-    Kích thước: 1120 x 470 x 590 mm
-    Trọng lượng: 35 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Dán Màng Seal Cầm Tay 800A (MHĐG-I06)

-    Điện áp: 220V
-    Cống suất: 800 – 1200W
-    Đường kính seal: 20 – 100 mm
-    Kích thước: 130 x 210 mm
-    Trọng lượng: 0.8 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

 

Máy Dán Màng Seal 500A

-    Model: MHĐG-I02
-    Điện áp: 600 – 1000W
-    Đường kính miệng sp: 2 – 9 cm
-    Năng suất:  10 – 20 sp/phút
-    Kích thước: 430 x 380 x 185 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854